Waar de ontwikkelingen in de IT sowieso razendsnel gaan, geldt dat zeker ook voor cybersecurity. Dit zijn de 10 grootste cybersecurity trends om dit jaar in de gaten te houden.

1. Aangescherpte wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving voor organisaties om de cybersecurity te verbeteren zal beter moeten worden nageleefd om echt een verandering teweeg te brengen. De huidige Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni) bevat een meldplicht en een zorgplicht, waarbinnen bedrijven de plicht hebben om te zorgen voor adequate digitale beveiliging. Echter, om mee te gaan in het tempo van cybercriminelen, zullen deze regels beter moeten worden nageleefd en waar mogelijk zelfs worden aangescherpt.

2. Van data diefstal naar data manipulatie

Voor veel cybercriminelen is het hoofddoel nog altijd het stelen van data om geld te verdienen. Echter, we zien in 2019 dat ook het manipuleren van data zal toenemen. Deze vorm van data fraude zal organisaties nóg meer lange termijn schade opleveren, doordat de betrouwbaarheid van informatie van bedrijven in het geval van manipulatie twijfelachtig wordt.

3. Groeiende vraag naar security specialisten

De vraag naar gedegen security professionals die organisaties kunnen helpen bij het op orde krijgen van hun defensie is al jaren groot en zal het komende jaar alleen nog maar verder toenemen. Het ontwikkelen van meer gespecialiseerde educatie- en trainingsmogelijkheden voor IT-professionals zal voor veel bedrijven hogere prioriteit moeten krijgen.

4. Secure by design in IoT

Waar connected Internet of Things (IoT) devices als paddestoelen uit de grond schieten, is er nog maar weinig serieuze aandacht voor de beveiliging ervan. De roep om ‘secure by design’ – waarbij beveiliging als fundamenteel basiselement worden meegenomen in de ontwikkeling van technologie – is daarom onverminderd groot. Tot hier meer focus op komt te liggen, zullen aanvallen op IoT-devices alleen maar toenemen.

5. Meer consumenten devices getarget

Met de gedachte ‘dat overkomt mij niet, hackers zijn alleen geïnteresseerd in de data van bedrijven’ zal het komende jaar weleens definitief worden afgerekend. Naar verwachting zullen hackers meer en meer de persoonlijke apparaten van consumenten aanvallen. Voorbeelden van apparaten die vaker doelwit zullen worden zijn Smart TV’s, domotica en de IoT-devices in kinderspeelgoed.

6. Hackers commerciëler en lastiger te traceren

Met diverse marktplaatsen voor hacktools is deze trend al even zichtbaar, maar in 2019 zal cybercriminaliteit alleen nog maar commerciëler worden. Een voorbeeld is dat illegale organisaties eigen callcenters gaan bezitten. Bovendien zullen aanvallers lastiger te traceren zijn, doordat zij zich massaal gaan vestigen in landen waar cybercriminaliteit niet of nauwelijks strafbaar is.

7. Ook aanvallers worden slimmer

Zaken als AI en Machine Learning maken mens en technologie slimmer en kan een meerwaarde hebben voor een data-gedreven business. Het zijn echter ook middelen die cybercriminelen gebruiken. Het Dark Web zal groeien en aanvallers zullen nog slimmer communiceren en hun zichtbaarheid verbergen om de verbeterde security technologieën bij bedrijven te slim af te zijn.

8. Slachtoffers worden aanvallers

Malware doorgaat een continue ontwikkeling en zal het komende jaar nog geavanceerder en brutaler worden. Zo is er recent een ransomware variant ontdekt die geïnfecteerde slachtoffers omtovert tot aanvallers door een korting aan te bieden op de payload. Als het slachtoffer de malafide link verspreid en mensen installeren het bestand, worden zijn bestanden gratis teruggegeven.

9. Verzekeren tegen cybercrime

Als bedrijven grote risico’s lopen op financiële- en reputatieschade zullen zij proberen dat die risico’s zoveel mogelijk af te dekken met een goede verzekering. Cybercriminaliteit kost onze samenleving jaarlijks ruim 600 miljard dollar (ruim 530 miljard euro). Cyberverzekeringen moeten de impact van incidenten en datalekken zoveel mogelijk beperken

10. Nieuwe functie: CCO

Door de groeiende afhankelijkheid van de beschikbaarheid van systemen en applicaties en de toename in het aantal cyberincidenten, denken veel kenners dat het verstandig is om een Chief Cybercrime Officer (CCO) aan te stellen. Deze CCO draagt de verantwoordelijkheid voor een proactief securitybeleid en zorgt ervoor dat organisaties cyber-ready zijn.

Wil je ook in 2019 cybercriminelen het hoofd kunnen bieden? Meer informatie over hoe je je security het beste kunt inrichten lees je hier.